Lola’s Hairdressing Salon…And the by-elections

Every Wednesday morning at nine o’clock, you will find Rose, Gemma and Vanna at the hairdresser. They are the regulars.  This week they met on Friday because Lola had a personal emergency.  This week, the regulars…discuss the by-elections!!

Vanna:       Aw Lollie!

Rose:         Good morning Lola pupa qalbi.

Gemma:    Bongu Lol.

Vanna:       Qed tara kif irrangajna.  Mhux xorta ghalina nigu l-Gimgha flok l-Erbgha ghal darba.  L-aqwa li rrangajt Lollie hi.

Rose:         Tajjeb for me too ghax the blow dry is fresher for the weekend, hux.

Gemma:    Bid-dahka dalghodu Vanna!  Jewwilla x’qed tahseb?

Vanna:       Uuuuu kif tridni ma nkunx bid-dahka?  Mela ma tafx x’gara bis-siggijiet?

Rose:         Ma tantx ghandek ghalfejn you laugh about what happened.  The PN got the two extra siggijiet even though your labour friends ghamlu minn kollox so this does not happen.  Gustizzja saret imma!

Vanna:       U x’ma nidhakx!  Min qallek li tal-PN hadu zewg siggijiet ohra.  Dawk Marlene hadithom.  Taf x’gara?  Tal-partit bhahen tieghek ingabbaw b’dik Marlene u tilfu zewg siggijiet.

Rose:         Imma tal-PD huma parti mill-PN.

Vanna:       Parti minn xiex?  U hallina!  Staqsi lil Gorg Pullicino hax pjacir li hadulu postu.  Dak kien sar parti mill-ghamara tal-parlament.  Staqsi lil Zammit Dimech.  Dak kien is-soft toy maskott tal-PN.  Marlene tahdem biss ghall-avvanzi ambizzjuzi taghha.  Issa tara kemm ser taqla’ nkwiet dik!

Gemma:    Ghalhekk qed tidhak?

Rose:         Le Gemma hi.  Not because of that.  She is laughing ghax Glen Beddingfield, ex-buffu, diga beda jdahhaq fil-parlament.

Vanna:       Taf x’hemm tad-dahk fil-parlament?  Li David Thake sar-ritratt quddiem il-parlament wasal ghax hadulu postu ta-PD.  Li l-kandidat stilla tal-PN Salvu Mallia kielu l-kelb.  Li issa hemm Karol Aquilina li gharmawlu cinga biex izzommuh minnha.  U li Maria u zewgha Louis qed jilghabu musical chairs.

Rose:         Allura int kuntenta bil-kabinett li ghandu l-labour?

Vanna:       U zgur! Ghaliex le?

Rose:         Heqq tliftu lil Deborah, lil Buontempo and Franco Mercieca.  Those were some of the few brains which labour had u wicc ta’ nies puliti.  Tliftuhom.

Vanna:       U inti kuntenta b’min qieghed fil-kabinett fuq in-naha taghkom?

Rose:         U zgur.  Kollha nies sewwa.  We have a great team.

Vanna:       Grejt tijm li tista’ iddahhlu f’s***** ghax intom mhux tijm ridtu.  Intom il-gvern ridtu w baqa’ f’wicckom.

Gemma:    Vanna, iva kkalma.  Zomm il-paci kif qalilna l-Arcisqof.

Vanna:       Hallini mill-Arcisqof int.  Dak ghal ftit ma m’ghamilx ir-raba’ partit tal-SJ.  U mhatra li kien ikun fil-koalizzjoni hu wkoll u kienu jnizzluh TAL-ISFAR fuq-id-dokument tal-vot!

The above story is fictitious and is to be appreciated as a satire.