Lola’s Hairdressing Salon…And the search for girl power!

Facebook
Facebook
RSS
Follow by Email
Google+
http://maltawinds.com/2017/08/11/lolas-hairdressing-salonand-search-girl-power/

Every Wednesday morning at nine o’clock, you will find Rose, Gemma and Vanna at the hairdresser. They are the regulars…and they discussed women in politics!!

Gemma:         Bongu lilek Lola.  Kemm qed taghmel shana.  Ma niflahhiex aktar.

Rose:              Good morning Lola sweetie.  You are right pupa qalbi.  It is too hot.  Jiena I stay in the pool biex niffriska.

Vanna:           Wasalna Lollie!  Nonfhu fis-shana.  Ninhasel u sa siegha wara nibda nxommni riha ta’ fniek bl-gharaq!

Gemma:         Kif inlesti xaghri sejrin l-ajruport ghax gejja t-tifla t’ohti mill-Ingliterra.  Kienet qed tistudja hemm tafx.  Minn dejjem brava kienet.  Issa lestiet u j’Alla ssib xoghol hawn Malta.

Vanna:           U zgur li ssib xoghol.  Issa ghandna lil Joseph il-Kbir taghna.  Bis-sahha ta’ Joseph hawn xoghol kemm trid.

Rose:              U bis-sahha ta’ Joseph maybe she runs for politics ukoll hux?  Mhux hekk the labour.  Issa everything taparsi nippromwovu lil-mara.

Gemma:         Ma tantx hi mhajjra ghall-politika.  X’tambi tmur il-parlament?

Vanna:           Minn daqshekk sewwa qed tghid.  Maqfula hemm gew.  Lanqas li hemm x’tara wisq.  Tghidx mhux ser tara xi bicca ta’ ragel sabih bhal xi David tal-Mikilang!

Gemma:         David tara imma mhux tal-Mikilang.  David li jiftah u jaghlaq dak il-halq qiesu l-ghatu tal-magna tal-fotokopis.

Rose:              Uuuuu!  X’fih x’tara mela Manuel Mallia qiesu harruba go ghalqa!

Vanna:           Bil-mod hej!  U dak Robert tal-Mellieha qieghed sew.  Qiesu bela’ buzzieqa w wehlitlu gol-qafas ta’ sidru.

Rose:              Better than Joe Mizzi u Scicluna who have been there soo long li jiftakru d-dinosawri go Ghar Dalam.

Vanna:           Iva, dinosawri eh!  Ahjar tara lil dak Beppe, fih daqs nofs flixkun isabbat saqajh bhal Rumpilstilskin.

Gemma:         Jien dak Dr Deo ma tantx narah gustuz miskin.  Ghandu rasu qiesha flixkun tar-roll on.

Vanna:           Imma l-aqwa hija l-hdura ta’ Buzullotti li ghandkom.

Rose:              U ma tarax!

Vanna:           Sew qed tghid li ma tarahx ghax tant hu ahdar li kamuflagg mas-siggijiet tal-parlament.

Gemma:         U le, ma nafx biex iridu jhajjru lin-nisa biex johorgu ghall-elezzjoni.

Rose:              Jekk Joseph wants to fill the parlament with women, he should seek advice from Lola.  Hux veru Lola pupa?

Vanna:           Ara Joseph taghna ghandux bzonn pariri minghand Lola x’kull wahda wkoll!

Rose:              Iva Vanna dearie.  Lola can give him parir tajjeb.  Look around you.  Lola filled her shop with women, 100% women.  Joseph lanqas 10% of his parlament ma rnexxielu jimla with women.

Gemma:         Lola bomba man!

Vanna:           Imma Rowzie tromba man!