July 22, 2018

Archives for July 22, 2018.

Il-Bocci tal-BoccaPN

Tiftakruh lid-Dottore Andrew Borg Cardona jxejjer il-banana?  Ara m’ghandux x’jaghmel il-Bocca.  Imqar bejn jxejjer idejh…