Lola’s Hairdressing Salon…And the out-of-stock products saga

Every Wednesday morning at nine o’clock, you will find Rose, Gemma and Vanna at the hairdresser. They are the regulars. This week they met on Thursday because of the public holiday.  This week, the regulars…find that products are out-of-stock!!

Gemma:         Bongu Lol.

Rose:              Good morning Lola pupa.  Where is Vanna?

Gemma:         Ghadha ma gietx. Mhux soltu dik.

Vanna:           Fl-ahhar wasalt.  Ajma x’kedda hadt ghand l-ispizjar.  U ma kellux li ridt jien!

Gemma:         X’gara ghand l-ispizjar dalghodu?

Vanna:           Uuuuh!  Tghidx kemm kellu nies.

Rose:              Mela there must be a bug going round.

Vanna:           Bagg!  X’bagg, bagg!  Min kellu gundalla ma mohhu.  Min kellu tbengil ma’ koxxtejh.  Min kellu dirghajh misluhin.  Min kellu rkopptejh flagellati.  U kollha jghawwgu hniekhom bl-ingliz kienu dawn tafx.

Rose:              Bdejt tifhem what they were saying inti?

Vanna:           Heqq le!  Int kemm tahsibni cicra ghid?

Gemma:         Xi bdew jixtru?

Vanna:           Bdew jixtru stoccijiet u bottijiet ghat-tbengil w ghas-sliegh.  Qalu li fejn joqoghdu huma, dan it-tip ta’ krims kollha awt-of-stokk.

Rose:              Mela where do they live qalbi?

Vanna:           Ara Rowzie hi, kollha jghixu bejn it-8 Distrett u t-12-il Distretti Elettorali.

Gemma:         Xi gralhom ‘l hemm fuq?

Vanna:           It-tkaxkira li hadu hi.  It-tkaxkira!!

Rose:              And what did you buy sweetie?

Fil-pront, fuq it-televizjoni ta’ Lola thabbar avviz mill-GRTU li qal hekk:

‘Stoccijiet u bottijiet ghat-trattament ta’ tbengil u qsim tal-gilda huma Out-of-Stock fid-Distretti Elettorali Numru 8,9,10,11 u 12.  Bottijiet tas-sun block huma Out-of-Stock fid-Distretti Elettorali Numru 1,2,3,4,5,6,7 u 13.’

Vanna:           Jien bott biex ma tahraqnix ix-xemx mort nixtri.  Imma spiccawlhom ghax il-laburisti kollha wicchom ghax dawl u ghax-xemx quddiem Kastilja, fi Pjazza San Gorg u s-Sibt ghal fuq il-Fosos.  Ha ha haaaaaaaj!

The above story is fictitious and is to be appreciated as a satire.