Author Archives: Demia

Il-Bocci tal-BoccaPN

Tiftakruh lid-Dottore Andrew Borg Cardona jxejjer il-banana?  Ara m’ghandux x’jaghmel il-Bocca.  Imqar bejn jxejjer idejh…

Ja Gakbini!!

Kont xbajt narah bid-bagg bluna jsabbat u jaghti fuq il-perspex fil-counting hall f’kull elezzjoni.  Malli hass ir-riefnu…