Lola’s Hairdressing Salon…And colourful zebra crossings

Facebook
Facebook
RSS
Follow by Email
Google+
http://maltawinds.com/2017/10/06/lolas-hairdressing-salon-colourful-zebra-crossings/

Every Wednesday morning at nine o’clock, you will find Rose, Gemma and Vanna at the hairdresser. They are the regulars…and they discussed zebra crossings!!

Vanna:           Kemm ghamlet xita Lollie.  Naddafna l-bjut.  Issa nibdew nimlew il-bir.

Rose:              Good Morning dearies.

Gemma:         Bongu Lola.  Tinxtamm hux ir-riha ta’ ndafa wara x-xita.

Vanna:           X’libsa kkulurita’ ghandek Rowzie hi!  Qiesek luzzu ta’ Wied iz-Zurrieq.

Rose:              This is a new dress.  Gdida fjamanta.  Very colourful, yes hux.  Looks great on me.

Gemma:         Is-soltu ma tantx tilbes kuluri.

Vanna:           Qiesek iz-zebra crossing tal-Furjana dalghodu.

Gemma:         Dik ta’ kollha kuluri hux?  Ghandu jkun zebghu xi ohra l-Imsida.

Vanna:           Iva.  Zebghu wahda roza minhabba li Ottubru tal-kancer.

Rose:              Isa hej!  Ahjar flok these cucati painting zebra crossings, they see the traffic jams kullimkien.  Nghattu x’xemx b’gharbiel.

Vanna:           Ser tibda tmaqdar.  Ghax ma tghidx li qatt ma nvesta 700 miljun Ewro il-gvern taghkom biex isolvi l-problema tat-traffiku bis-serjeta’.  Wara kollox, din il-problema twikkejna biha ahna ghax intom qatt m’ghamiltu xejn.

Rose:              U these miljuni fiz-zebgha pink qed jonfoqhom.  Cucati.  Nifirhu bhat-tfal.

Gemma:         L-Imsida biss ghamlu wahda roza?

Rose:              Iva.  But now they are going to paint the zebra crossings ta’ Marsaxlokk bil-kuluri tal-luzzu.

Vanna:           Iva.  Ser tkompli?

Rose:              Mela.  The zebra crossing near Mile End in Hamrun will be red ghax tal-Labour.

Vanna:           Ja ghajjurin.  Ghadkom inkazzati bit-tkaxkira doppja li qlajtu!

Rose:              The zebra crossing near ELC will be green with red carnations on it to remind you of the tbazwir that Labour is doing.

Gemma:         Eeeee, mela kullimkien ser jimlew?  Dawn tal-haddiema tal-gvern jaghmluhom?  Forsi biex ikollhom x’jaghmlu?  Insomma ahjar imorru jifthu l-gandotti tat-toroq dawk.

Rose:              The one near the Marsascala Recycling Plant will be brown biex ifakkarkom li kellkom you close it down.  Nahseb taparsi.

Vanna:           U iz-zebra crossing ta’ quddiem l-Istamperija li ghandkom jizbugha orangjo biex tiftakru kif ghaddietkom biz-zmien Marlene.

Gemma:         U tat-Telgha ta’ Kastilja tinzebah safra u hamra biex tiftakru minhabba min ser titilfu elezzjoni ohra!  Bid-Delia l-ghandkom!

Vanna:           Rowzie, donnha ghajnek il-leminija qed tihmarlek.

Rose:              Tihmar?  Fejn?  Let me see in the mirror.

Gemma:         Mhux hakkejtha hux?

Vanna qamet tigri minn postha u lil Rose fajjritilha daqqa go rasha u habbtitilha imnehirha mal-mera.

Rose:              Ajma!  Are you crazy?

Gemma:         Iva halliha Vanna.  Kemm int selvagga.

Vanna:           Issa Rowzie kulurita bhaz-zebra crossing gejt.  Xaghrek isfar.  Ghajnejk blu.  Imniehrek ahmar.  Xofftejk roza.  U geddumek kannella bil-fawndejxin li tkahhal ma’ wiccek.