Lola’s Hairdressing Salon and the Salia virus

Facebook
Facebook
RSS
Follow by Email
Google+
http://maltawinds.com/2017/09/08/lolas-hairdressing-salon-salia-virus/

Every Wednesday morning at nine o’clock, you will find Rose, Gemma and Vanna at the hairdresser. They are the regulars…and guess what…they too got the Salia (Said-Delia) virus!!

Gemma:         Bongu Lola.  Ghadna ghaddejjin biha din l-imbierka elezzjoni tal-Kap tan-Nazzjonalisti.

Rose:              Good morning Lola sweetie.  Veru tafx.  A lot of stress all this bickering hux!

Vanna:           Wasalna Lollie.  Tan-Nazzjonalisti hux?  Pastazata.  Basta ghandkom hafna gbid u pozi.

Rose:              Sewwa you’re saying tafx!  Veru pastazata dak Delia.  He is ihammrilna wiccna.

Gemma:         Dan min fejn sibtuh Rosie hi?

Rose:              U jien I don’t know.  Dan nobody ever heard of him.  Waqa’ mis-sema.

Vanna:           U martu rajtuha?  Irqiqa, xagharha twil.  Ma fiha xejn.  Lanqas tghid li welldet hamest itfal.  Ara jien x’zaqq ghandi minn wara t-tifel.  Qiesu kellu tewmi u baqa’ gewwa.

Rose:              Ilu gewwa mela.  You are now a nanna!

Gemma:         Martu kellha l-frenza tafx.  Dik issa tawwlitha l-frenza.

Vanna:           Min fejn gibtha din tal-frenza int?

Gemma:         Kulhadd b’hekk jafha lil martu.  Tal-frenza fuq mohha.  Anki fuq l-ahbarijiet smajthom.  B’hekk jafuha wkoll ‘de fremaux’.  Mhux hekk tfisser eh, tal-frenza fuq mohha?

Rose:              Int are you serious Gemma dear?  Sometimes I think li qiesek gejt from another planet.

Gemma:         Eeee bil-mod.  Ahseb u ara Delia mela.  Gej bin-New Way.  X’ghandu gdid dan?  Hlief jghajjat u jitmashan ma jaghmilx qiesu Franco l-Pappagall.  Avukat bhal kull Kap tan-Nazzjonalisti li kien hemm qablu. U mdawwar bil-bulldoggi kif kien Ugo.

Vanna:           U zguuuuur li ghandu NEW.  Kif qal Karol.  Kixfu.  Dak xi haga mgerfxa mal-MA-ZU-NI.

Rose:              My goodness hux.  Imma Dr Chris Said is nice.  He has been involved fil-partit for many years.  Jahdem hafna.

Vanna:           Ilu nvolut xi tlieta w tletin sena hux?

Rose:              Yes dear, daqs kemm ghandi jien.

Vanna:           Eeeeee fuq kull sieq imma!

Gemma:         Ma tarax Rosie hi.  Sitta w sittin trid tghid!

Vanna:           Le Gemma hi.  Tlieta u tletin fuq kull sieq…tas-siggu imma.   Ha ha haj!  Ahjar Lola tibda taghmillek blown-drajn fil-lixx tal-gilda wkoll ghax bit-tikmix li ghandek tista’ tibda tkabbar il-faqqiegh f’kull tinja.  Ha ha haj!