Lola’s Hairdressing Salon

Facebook
Facebook
RSS
Follow by Email
Google+
http://maltawinds.com/2017/08/25/lolas-hairdressing-salon-8/

Every Wednesday morning at nine o’clock, you will find Rose, Gemma and Vanna at the hairdresser. They are the regulars…and they mulled about Marlene and the PN!!

Gemma:         Bongu Lola.  Ghadha ma gietx Vanna?  Da x’kien?

Rose:              Good morning pupi sweeties.

Vanna:           Bongu lilek Lollie!

Rose:              What are you wearing Vanna dalghodu?  Kemm hi kerha that orange dress!  You look like a traffic cone.

Gemma:         Aktar qiesek traffic light daqs kemm tixghel.  Mhux soltu tieghek Vann.

Vanna:           Din il-libsa ghax irbaht imhatra.  Daqt tarah gej.

Rose:              What imhatra?

Vanna:           Eeeeeh!  Imhatra li dik il-brikkuna ta’ Marlene inqdiet bl-injuranza ta’ Buzullotti taghkom biex telghet fil-parlament.  Ara ha.  Diga taghthom daqqa ta’ sieq ‘l hemm lil dawk il-qlafat iccasati li kellha jduru ma’ saqajha tal-Partt Demokratiku.

Gemma:         Veru dik hux.  Missha tisthi.

Rose:              About this Vanna pupa, you are right.  Ghandek ragun.  Biex miskin il-Perit Gorg ma telghax fil-parlament minhabba fiha.

Vanna:           Imma hi telghet, bil-pudil taghha b’kollox.  U issa telghet Sqallija ukoll fil-villa li xtrat hemm.

Gemma:         U min gej?

Vanna:           Pacikk gej.  Qed nistennih.

Gemma:         Mela ma’ Pacikk ghamiltha l-imhatra!  Dan x’kien?

Vanna:           Issa tara.  Hemm arah.  Wasal.

Pacikk:           Vunne, nunzejl ghurkuptejja quddiemek.  Gmujl tieghi.  L-usbah mura.  Dan il-wurd ghulik.  Insullmilkim.

Gemma:         U giezu giez!  Dan x’tah Pacikk illum?

Rose:              U m’ghandek xejn ghal Rose, Pacikk?

Pacikk:           Ghundi ghulik ukill Rowzie hi.  Ufteh idejk.  Huwn ura.  Ghundek ix-xewk.

Rose:              You must be joking.

Pacikk dar u beda hiereg mill-hanut.  Rose qamet tigri qiesha tigra ghal fuq Pacikk hatfitu mic-cintorin minn wara w dahhlitu idha gol-qalziet…

Rose:              Dawn ix-xewk hudhom mieghek.

Pacikk:           Ujma, ujma! Ja xufujk.  X’ghumiltli.  Ujma x-xewk, ujmu, ujma……..

Gemma:         U dan x’fettillu dalghodu Pacikk?

Vanna:           Heqq, kelli ragun jien fuq li gara ta’ Marlene.

Rose:              So those flowers were because of the imhatra?

Vanna:           Iva u donnok fgajt bihom Rowzie hi int! Ajma kif qsamtni bid-dahk!  Ha nghidlek…ma stennejtx li ser tixhitlu x-xewk fil-qalziet!  Ha ha haj!

Gemma:         Marelli x’kastig tajtu lil Pacikk.  He he he!  U kieku rebah l-imhatra Pacikk, x’kastig kellek int?

Vanna:           Gemma ruhi, ahjar ma nghidlekx imma nassigurak li kont nasal biex lil Marlene nkaxkarha minn xagharha ghal fuq il-katamaran biex tisparixxi lejn Sqallija.