Lola’s Hairdressing Salon…And Daphne’s vanishing act

Facebook
Facebook
RSS
Follow by Email
Google+
http://maltawinds.com/2017/07/28/lolas-hairdressing-salon-daphnes-vanishing-act/

Every Wednesday morning at nine o’clock, you will find Rose, Gemma and Vanna at the hairdresser. They are the regulars…and they discussed Daphne’s whereabouts!!

Gemma:         Bongu Lol.  Beda jiffriska ftit.

Rose:              Good morning pupi sweeties.  Ghandi nervi llum!  Lola today blowdry my hair forward to make me the frenza.

Vanna:           Aw Lollie!  Wasalna.  Ajma jahasra.  Nintasab taht dan l-ejrkondixin.

Gemma:         Xi gralek?

Rose:              Look at me.  Qed tara my eyebrows?  Qaxxarthom bl-ghaggla u ma gewnix sewwa.  Issa forsi they get covered up with the frenza until they grow out again and I fix them.

Rose:              Uff!  I cannot find it for you Lola.

Vanna:           X’qed tfittex Rowzie hi?

Rose:              I got the ricetta of the pineapple upside-down cake for Lola.  It was in the magazine of Mrs Caruana Galizia.  Very posh recipe.

Gemma:         Int ohrog kollox bil-mod u tara kif issibha.  Kbira l-karta?

Vanna:           Ir-ricetta forsi ssibha imma lil sehbitek mhux ser issibha tafx.  Lanqas bejn il-frenza w x-xaghar t’ghajnejk.

Rose:              What do you mean?

Vanna:           Isa hej!  Mela ma qallekx ir-ragel?  Lil sehbitek tal-Bidnija sparixxewha.  Bahh!

Gemma:         Siefret jew?  Xi gralha?

Vanna:           Leee.  X’siefret hu!  Gibdulha l-ispaga w ghalqulha halqha.  Ghamluha sarima.  Dafni daqshekk smajna biha.

Rose:              U ajma.  What are you saying?  Mara brava bhal dik.  Hawn sibtha r-ricetta.

Vanna:           Fiha brava!  U bhal kejk li qed tghid int taghmel tibzax.  Taghtkom il-frotta tal-istejjer ivvintati taghha. Buzullotti bela’ l-frotta sa grizmejh u l-partit taghkom spicca kollox ta’ taht fuq.  Appsajd dawn bhall-kejk.  U qlajtu tkaxkira.

Rose:              Whatever happens, her fighting spirit will always live within us.

Vanna:           Kemm intom imdejqin!  X’fajtin spirit hu?  L-uniku glied li ghandkom qieghed bejn il-kandidati ghal kap u bejn il-kanvassers.  Said t’Ghawdex almenu kien ministru w tela’ fil-parlament.  L-ohrajn skeletri li harguhom minn gos-senduq.

Rose:              L-ispirtu taghha kebbes il-fjamma w sawwret it-tama ghal go qalbna.

Vanna:           U xi fjamma w spirtu t’ghajnek!  Ar’ahna, l-ispitru nuzawh ghal fuq il-BBQ.  Inkebbsu fjamma biex inqabbdu l-faham u nsajjru xi bicca laham ghal go zaqqna.  Ja mdejqin inkazzati!