Lola’s Hairdressing Salon and the joy of cleaning

Facebook
Facebook
RSS
Follow by Email
Google+
http://maltawinds.com/2017/05/19/lolas-hairdressing-salon-joy-cleaning/

Every Wednesday morning at nine o’clock, you will find Rose, Gemma and Vanna at the hairdresser. They are the regulars…And they appreciate the importance of cleaning!!

Vanna:           Bdiet is-shana Lollie.  Illum tih qata’ wahda sew xaghri ghax ser iggenninni bis-shana.  U donnu fis-sajf aktar jkber!

Rose:              Jien as usual Lola dear.  A nice blow dry.  Imma bil-kiesah wash my hair please so niffriska.

Gemma:         Lol, illum imissni zebgha jien.  Ahjar niskurawh xi ftit minhabba li jiccarali malajr bix-xemx u l-bahar.

Rose:              Tafu fejn sejra illum kif inlesti xaghri sweeties?

Vanna:           Il-Bidnija jew biex tbezzaq gol-kalpuccinu tas-sahhara?

Gemma:         Jaqaw Rosie hi?  Fejn sejra?

Rose:              See these beautiful, shiny brochures?  Sejrin cruise.  We are going round the Mediterranean for two weeks.  I am going to place the booking dalghodu.  Tibzawx, I will get souvenirs.

Vanna:           Isa ibdini Lollie.  Iva Lollie, hekk. Wara aqta’ kemm tista ghax idejjaqni xaghar m’ghonqi.  Lollie, jahasra, ghandek kullimkien nadif u qed nimlilek kullimkien xaghar tieghi.

Gemma:         Xi gmiel ta’ btala.  Prosit Rosie.  Tiehdu pjacir zgur tafx.  U hallik mis-souvenirs.  Hemmhekk toqoghodx tahseb fina.  Hu pjacir.

Vanna:           Allura thajjart hux Rosie minn Busullotti taghkom.  Dak sejjer idur id-dinja jnaddaf hux.  Sejjer inaddaf il-hmieg t’allegazzjonijiet u gideb li vvinta huwa stess ma’ sehbitu tal-Bidnija.

Rose:              Dr Busuttil will do what it takes.

Vanna:           Insomma, dak ser idur id-dinja jnaddaf.  Int ser iddur il-Meditterran hux.  Ara int tista tibda tnaddaf gol-Meditterran minn issa, Ibda minghand Lollie u ghandi l-bitha tieghi wasalt biex inhokkha.  Kif tlesti ghaddi s’ghandi w kompli hemm fil-Meditterran.

Rose:              U ajma Vanna.  These things are not tac-cajt.  Tort ta’ Joseph dan!

Vanna:           Rowzi hi.  Jien la ser indur id-dinja u lanqas ser indur il-Meditterran imma xorta ser nibda nnaddaf.  NET blokkjajtu minn fuq it-televizjoni.  Mal-kaxxa tal-ittri ghamilt tabella ‘Min jitfa mbarazz tal-PN hawn, inhanxarlu rasu’.  U mal-qanpiena tal-bieb ghamilt sticker ‘Tal-PN, BARRA!’  U naqr’ohra nnaddaf ‘l barra lilek ukoll ghax qed tnigges l-arja bil-velenu blu hawn gew.

Gemma:         Hi ara fuq it-televizjoni.  Dak mhux Simon Busuttil. Dak x’qed jaghmel?

Simon instema’ jitkellem fuq il-televizjoni:

‘…u dan il-barmil taghafaslu din il-pedala w jaghsar il-mopp wahdu bla tbatija. 

Jekk jitla’ il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern ahna ser naghtu

barmil w mopp bhal dan lil kull familja

sabiex kullhadd flimkien nibdew innaddfu Malta’

Rose bjadet.

Vanna carrtet tbissima minn widna sa widna w nfexxet tfaqqa’ d-dahk.

Gemma ma fhemet xejn.

U jien ma nafx x’gara wara ghax tant dhakt li xraqt u kelli nohrog barra nixtri flixkun ilma.