Ic-Cicra ta’ Marlene

Facebook
Facebook
RSS
Follow by Email
Google+
http://maltawinds.com/2017/05/17/ic-cicra-ta-marlene/

Ixxukkjajt ruhi nara lit-Tabib Godfrey Farrugia jibki gol-Istamperija tan-Nazzjonalisti fil-Pieta.  Ma stajtx nemmen li dak il-bniedem, b’harsa cassa fuq wiccu, kien darba ferhan u kburi li gie maghzul bhala Ministru tas-Sahha fl-2013.

Hdejh, b’harsa ta’ sodisfazzjoni fuq wiccha, kien hemm is-siehba tieghu Dott Marlene Farrugia w xi erbgha ohra jduru.

Dik imhabba, eh!

Kien Ministru w nfniet bl’ghira ghalih.  Spicca tnehha minn Ministru minhabba l-indhil taghha w sar Whip tal-Partit. Ghax ihobbha!

Iggieldet mal-Prim Ministru ghax minghalija li hi dejjem ghandha ragun.  Hu rrizenja minn Whip u ta’ dahru lill-ministri shabu.  Ghax ihobbha!

Ghamlet partit gdid u koalizzjoni mal-Partit Nazzjonalista.  Hu rrizenja mill-Partit Laburista w cahad lil kostitwenti tieghu li kienu emmnu fih.  Ghax ihobbha!

Hi riedet tkabbar l-ammont ta’ kandidati fil-Partit Demokratiku.  Hu ser jikkontesta l-Elezzjoni Generali bhala kandidat tal-Partit Demokratiku.  Ghax ihobbha!

Hi riedet turi lil Dr Simon Busuttil kemm hi bully.  Hu kellu jmur id-Dar Centrali tal-Partit Nazzjonalista.  Ghax ihobbha!

U x’gara?

Dott Godfrey Farrugia ma felahx aktar.  Beda jibki.  Imma hi ma marritx tikkunslah jew tipprova taghmillu kuragg.  Mar jghannqu David Agius minflok.  Dan ghax hi thobb biss lilha nfisha.

Bil-qrid dwar il-Partit Laburista lejl u nhar, bit-tektik go rasu kontra Dr Joseph Muscat w argumenti kontinwi, gabiltlu mohhu bhal circa.

Godfrey sar ic-cicra ta’ Marlene.  Ara veru miskin.